Zpět

Architektura a okrasné umění vojenských hřbitovů

Architektura a okrasné umění vojenských hřbitovů

Cmentarz nr 91, Gorlice
Hřbitovy jsou umístěné poblíž bitevních polí a linií fronty a tedy tam, kde probíhaly urputné boje a kde hynuli vojáci. Tvůrci hřbitovů se snažili, aby pokud možno vznikaly v malebných, zdaleka viditelných místech, např. na vrcholech návrší, a aby harmonizovaly s okolím. Část vojenských hřbitovů byla utvořena při již fungujících farních anebo komunálních hřbitovech.
Existovaly speciální pokyny pro zakládání hřbitovů. Musely mít reprezentativní vchod, ohrazení v podobě zdi (betonové anebo kamenné) anebo oplocení (z dřevěných anebo litinových tyčí), a také hlavní kompoziční osu zvýrazněnou schody anebo hlavní alejí. Ústřední element předpokládal podobu postamentu ukončeného křížem, obelisku anebo kaple. Hroby byly formovány do tvaru kopců anebo násypů, používané byly také betonové anebo kamenné náhrobky. Nezávisle od zvolené kompozice výzdoba hřbitova musela být jednorodá a náhrobky skromné, postavené z místních surovin a nerozdělující padlé z důvodu na jejich příslušnost k vlastní anebo nepřátelské armádě.

 

 

Na malopolských vojenských hřbitovech je možné nalézt množství funebrálních  motivů pocházejících z různých epoch a stylů. Tyto diference výborně odrážely charakter rakousko-uherské monarchie, která byla státem mnoha kultur a náboženství. Z antiky bylo použito mj. sloupořadí, pylony, pyramidy anebo oltáře v přírodě. A znovu kříž-pomník navazuje jak do lidové tradice, tak i do zvyku postavení vysokých křížů na bojištích v německy mluvících zemích.  Z místní tradice byly zapůjčeny šindelem kryté kapličky z dřeva anebo polního kamene. Populárními sochařskými motivy byli: helma hoplíty, hlava draka a vojenská čepice. přehrát přehrát