Zpět

Rakouska-Uherská armáda

Rakouska-Uherská armáda

C.K.Artyleria
Pozemní ozbrojené síly Rakouska-Uherska  se skládaly ze společné rakousko-uherské armády (Gemeinsame Armee), oddílů zeměbrany a  domobrany (Landsturm). Povolávaní do c. k. armády byli muži mezi 19. a 50. rokem života, a v maďarské části státu – mezi 19. a 55. Doba služby na linii – v závislosti od formace – činila 2–4 roky. Služebním jazykem byla němčina, ale v armádě se samozřejmě odzrcadlila zkomplikovaná národnostní struktura habsburského mocnářství. Na vojně sloužili rakouští Němci, Češi, Poláci, Ukrajinci, Maďaři, Rumuni, Slováci, Chorvaté, Srbové, Slovinci, Italové a početní Židé. Základní uniforma pěšáka c.k. armády na začátku I. světové války se skládala z uniformního kabátu, jednoduchých kalhot a čepice v barvě Hechtgrau (šedomodrá).
                                                                     
                                                                                                                                                                       Tenký Emma - Škoda houfnice 305 (rakousko-uherské armády)
přehrát přehrát