Zpět

Armáda ruského impéria

Armáda ruského impéria

Piechota rosyjska
Armáda ruského impéria, hovorově nazývaná carskou armádou, patřila k nejpočetnějším v Evropě. Organizačně obsahovala 14 vojenských okruhů. V jejích řadách sloužili nejen Rusové, ale také představitelé jiných národností a etnických skupin, mj. Tataři, Kozáci, Litvíni, Poláci, Ukrajinci anebo Finové. Povinným jazykem v armádě byla ruština. Základní uniforma pěšáka ruské armády v roku 1914  se skládala kabátu nazývaného rubaška, jednoduchých kalhot, tzv. šaravarů, a čepice lodičky hnědě olivové barvy.

                                          
                                                                                                                        Polní dělo mod. 1910 107 mm (ruská armáda)
přehrát přehrát