Zpět

Architekti Velké války

Architekti Velké války

Przed ck szpitalem
Na bitevních polích I. světové války válčili řadoví vojáci a velitelé zpravidla nižších hodností. Ale klíčová rozhodnutí týkající se ofenziv, obležení a pochodů přijímali maršálové a generálové – Architekti Velké války.
August von Mackensen (1849–1945) – německý polní maršál. V květnu roku 1915 velel frontě v průběhu průlomu ruských vojsko pod Gorlicemi. V srpnu a září roku 1915 vojska pod velením Mackensena zadaly velké údery ruskému vojsku pod Brześciem a Pińskiem, co způsobilo vytlačení Rusů z území Polského království.
 
   
Victor Dankl von Krašnik (1854–1941) – generál-plukovník v rakousko-uherské armádě. V srpnu 1914 byl jmenován velitelem 1. Armády, a v průběhu I. světové války velel vojskům v Haliči. Po válce plnil funkci předsedy kapituly Řádu Marie Terezie.
 
   
Hans von Seeckt (1866–1936) – německý důstojník. V roku 1914 velel útočícím ve směru Paříže III. „Brandenburským” pěchotním sborem, později ho převeleno na východní frontu. Po skončení Velké války a rozpuštění císařského vojska se angažoval ve vytváření nového, apolitického vojska.

 
   
Radko Ruskov Dimitrijev (1859–1918) – generál ruské armády, původem Bulhar. V průběhu Velké války velel mj. 3. a 12. Ruské armádě. V září roku 1918 byl zajatý oddíly Rudé gardy a zastřelený v Piatigorsku spolu s jinými carskými důstojníky.
 
   

Aleksej Aleksejewč Brusilow (1853–1926) – ruský generál kavalerie. Od začátku Velké války byl velitelem 8. Armády v Haliči. Jako velitel fronty naplánoval a provedl v červenci 1916. Zdařilou ofenzivu na Volyni (tzv. ofenziva Brusilova). Od roku1919 sloužil v Rudé armádě.
 
   

Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866–1928) – Feldmarschalleutnant c.k. armády, generálporučík Polského vojska. V roce 1914 velel 12. Brigádě dělostřelectva v 12. „Krakovské” divizi pěchoty. Odehrál jednu z klíčových rolí v bitvě pod Gorlicemi v květnu 1915 Ještě v průběhu I. světové války se snažil o vytvoření polské armády. V roku 1918 se stal šéfem Generálního štábu Polského vojska.
 

přehrát přehrát