Zpět

Krakov a okolí

Krakov a okolí

Wawel, Kraków
Krakov – hlavní město regionu – je mimořádně důležitým místem na malopolské Trase Východní fronty I. světové války. Z města, v XIX. století změněného v mohutnou pevnost, vyrazila do boje slavná I. Kádrová kompanie. Severně od Krakova trasa vede právě do míst, kterými pochodovali legionáři, směřující do Kielc. Jedouce dále, je možné dorazit k výšinám Krakovsko-čenstochovské jury, mezi kterými na podzim v roku 1914 probíhaly boje o zadržení ruské ofenzivy, tzv. parního válce, která se měla Krakovu od severozápadu vyhnout. Rakousko-uherské a ruské vojsko se střetlo pod Skálou, v Rzeplinie, Trzyciążu, Jangrocie a v okolí Wolbromia, a pod Krzywopłotami se těžké bitvy zúčastnili polští legionáři.


                      
 Název zařízení
1. Obelisk na návrší Kaim, Krakov 13. Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru, Michałowice
 
2. Trasa pevnosti Krakov – jižní úsek
 14. Pomník Bojujících za svobodu, Miechów
 
3. Trasa pevnosti Krakov – severní úsek
 15. Vojenské oddělení na farním hřbitovu, Miechów
 
4. Pevnůstka Prokocim, Krakov
 16. Palác v Mirowie, Książ Wielki
 
5. Pevnůstka Kosocice, Krakov
 17. Vojenské oddělení na farním hřbitovu, Książ Wielki
 
6. Pevnůstka Rajsko, Krakov
 18. Vojenský hřbitov Ogonów, Kaliś
 
7. Muzeum polského letectví, Krakov
 19. Dějiště bitvy pod Krzywopłotami, oddělení legionářů na farním hřbitovu v Bydlinie

8. Pevnůstka Grębałów, Krakov

 20. Vojenský hřbitov Jangrot, Cieplice
 
9. Pevnůstka Krzesławice, Krakov
 21. Vojenská oddělení na farním hřbitovu, Skała
 
10. Pevnůstka Tonie, Krakov
 22. Pomnik Obětí I. světové války, Skała
 
11. Skladový a hospodářský komplex c. a k. Armády, Muzeum Zemské
armády im. gen. Emila Fieldorfa-Nila
 23. Dva vojenské hřbitovy, Rzeplin
 
12. Oleandry – místo odchodu I. Kádrové kompanie,  Krakov
 24. Vojenské oddělení č. 381 na komunálním hřbitovu, Wieliczkapřehrát přehrát

Související položky