Zpět

Letiště v tvrzi Krakov

Letiště v tvrzi Krakov

Lotnisko w Rakowicach
Na potřeby rozvíjejících se leteckých sil císařsko-královského Rakousko-Uherska na území dunajské monarchie bylo utvořeno několik vojenských letišť – k nim též náleželo pevnostní letiště v pevnosti Krakov. Vzniklo v roku 1912 na 55 ha zakoupených od dominikánů a umístěných východně od hulánských kasáren na Rakowicach v Krakově. Rakouské velitelství zde utvořilo Flugpark 7 (letadlový park) spolu s celým technickým zázemím.

Fotografická dokumentace potvrzuje, že v Krakově fungovalo v roku 1914 také polní letiště umístěné nedaleko od Wawelu: na území Bloň. První lety byly z něho provedené v roku 1914.

V průběhu I. světové války letadla operující z letiště na Rakowicach plnily důležitou logistickou úlohu: rakousko-uherští letci dováželi do obklíčené pevnosti Přemyšl poštu, prováděli průzkum, koordinovali dělostřelectvo, útočili na ruské vojsko a také sváděli vzdušné souboje s carskými letci. V roce1917 byl Krakov začleněn do pravidelné linky letecké pošty  Vídeň- Krakov – Lvov – Kyjev, později prodloužené do Oděsy. Tato linka bezchybně fungovala až do pádu c.k. monarchie.
přehrát přehrát