Zpět

Okolí Limanové a Nového Sonča

Okolí Limanové a Nového Sonča

Ratusz, Nowy Sącz

Na podzim roku 1914 se ruský útok ve směru Slezska, který se vyhnul Krakovu, zastavil díky desperátské Rakousko-Uherské protiofenzivě na Juře Krakovsko-Čenstochovské. Bylo to možné pouze díky přesunu většiny jednotek z frontu mezi Vislou a Beskydy. Rusové se rozhodli to využít a jejich 3. Armáda gen. Radko Dimitriewa podnikla pochod na západ od linie Dunajce k Rabie, a poté k jihovýchodnímu okraji Krakova. Vkrátce ruské divize došly do linie Wieliczka – Dobczyce. W prosinci 1914 v průběhu série bojů na Pogórzu Karpackim, zvaných bitvou pod Łapanowem a Limanovou, Rakousko-Uherská armáda zastavila a odrazila Rusy.

Z Krakova je možné dostat se na bitevní pole mezi Łapanowem a Limanowou, jedouce silnicí č. 966 přes Wieliczku i Gdów do Łapanowa. Je možný rovněž příjezd přes Bochni – druhé vedle Wieliczki důlní solní centrum v Malopolsku, kde je nutné odbočit směrem na jih na silnici č. 965 vedoucí přes Nowy Wiśnicz do Muchówki.

 
 Název zařízení
25. Vojenský hřbitov č. 308, Muchówka
 31. Statek Morawských v Marcinkowicach
26. Vojenský hřbitov č. 357, Kamionka Mała  32. Vojenský hřbitov č. 352, Marcinkowice
27. Pomník Setkání pokolení Chyszówki  33. Vojenský hřbitov č. 350 na komunálním hřbitovu, Nový Sonč
28. Vojenský hřbitov č. 366 na farním hřbitovu, Limanowa
 34. Oddělení legionářů na komunálním hřbitovu, Nový Sonč
29. Dům Mieroszewských, Limanowa  35. Dub svobody, Nový Sonč
30. Vojenský hřbitov č. 368 v Limanowej-Jabłoňcu  
přehrát přehrát

Související položky