Zpět

Autoři hřbitovů

Autoři hřbitovů

Cmentarz nr 51, Rotunda
Při tvoření haličských vojenských hřbitovů pracovalo téměř 40 architektů a sochařů. Mezi nimi byly osobnosti takového formátu, co:

Dušan Jurkovič (1886–1947) – slovenský architekt, stavitel, kulturní a veřejný pracovník. Projektoval a zrealizoval přibližně 35 vojenských nekropolí, považovaných za nejkrásnější v celé Haliči. Mimo funebrálních prvků projektoval rovněž jejich části a detaily, mj. několikanásobný počet dřevěných anebo kamenných náhrobních křížů. Čerpal inspiraci z regionálního stavebnictví, jak v rozsahu formy, tak i materiálů (rád používal dřevo). Jednou z jeho nejzajímavějších realizací jsou hřbitovy: č.46 Beskidek v Koniecznej, č.51 na hoře Rotunda u Regietowa anebo č.52 v Zdyni.

Gustav Ludwig (1876–1952) – mnichovský architekt pocházející z Moravy, umělecký vedoucí limanovského okruhu. Projektoval mj. rozlehlý hřbitov č. 368 na vrchu Jabłoniec u Limanové a lidově stylizovanou kapli na hřbitovu č. 361 v Krasnych-Lasocicach. Je také proslulý jako tvůrce mnoha typů litinových křížů charakterizující se bohatou ornamentikou a využívaných ve většině hřbitovních okruhů.

Hans Mayr (1877–?) – německý architekt a stavební inženýr, umělecký vedoucí gorlického okruhu. Projektoval mj. vojenské hřbitovy: č. 89 a 90 v Gorlicach, č. 66 v Małastowie, č. 70 v Owczarach, č. 79 a 80 v Sękowej. Jeho projektem je také často používaný vysoký ústřední kříž z trámů, s polokulovým plechovým krytím.

Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – všestranně talentovaný sochař, umělecký vedoucí a hlavní projektant tarnovského okruhu. Je autorem většiny soch a reliéfů tohoto okruhu; pracoval jak v dřevě, tak i kameni. Podle jeho nápadu vznikly mj. hřbitovy: č. 193 v Dąbrówce Szczepanowskiej, č.185–187 v Lichwině, č. 191 v Lubczy.

Jan Szczepkowski (1878–1964) – polský sochař, umělecký vedoucí lużniańského okruhu. Jeho dílem jsou mj. náhrobní pomníky v oddělení maďarských vojáků na hřbitovu č. 123 v Łużnej-Pustkach, a také celý projekt prostoru této nekropole. Szczepkowski projektoval také hřbitov č.138 v Bogoniowicach s charakteristickými symbolickými baštami.

Multimédia

přehrát přehrát