Zpět

Velké armády

Velké armády

Piechota rosyjska
Na východní frontě stály v roce 1914 proti sobě vojska třech mocností. Mohutné ruské armádě se především postavily značně méně početné rakousko-uherské oddíly, protože Němci soustředili většinu svých sil na západní frontě.
=Ale početní převahu Rusů nivelovalo jejich horší uzbrojení a vyškolení, co se výrazně projevilo v dalších válečných létech. Sice základní zbraň ruské pěchoty, karabin Mosin, neustupoval mnoho rakouským manlicherovkám anebo německým mauserovkám, ale Rakušané a Němci měli více dělostřelectva a kulometů. Převaha, jakou poskytovalo dělostřelectvo, zvláště díky používání nejtěžších děl, byla viditelná zvláště v průběhu gorlické  bitvy. Letectví na východní frontě zpočátku nemělo větší bojový význam – plnilo hlavně průzkumné úkoly. Rusové disponovali co pravda mnoha letadly, ale byly to letadla francouzské konstrukce, do kterých rychle začaly chybět náhradní části, a bylo také příliš málo vyškolených pilotů. Značně lépe se představovala situace rakousko-uherského a německého letectví. Do průzkumných činností na poli bitvy byly stále ještě – mimo letadel – používány observační balony, zatímco Rusové ve velkém měřítku používali svoje početné jezdectvo.
přehrát přehrát