Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru v Michałowicach - Obiekt - VisitMalopolska

Zpět

Obelisk na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego Michałowice

Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru v Michałowicach

Obelisk, Michałowice
Michałowice-Komora, 32-091 Michałowice Region turystyczny: Kraków i okolice
Vesnicí Michałowice kdysi procházela hranice mezi rakouským a ruským záborem. V létě roku 1914 tuto hranici překročila I. kádrová kompanie Polských legií táhnoucí na Kielce, aby začala boj za svobodu Polska. V roku 1936 r. v Michałowicach byl postaven obelisk s nápisem: Na tomto místě, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudského, První kádrová kompanie Polských legií 6. srpna roku1914, jdouce do boje o čest a svobodu vlasti, povalila hraniční mezníky okupantských států. Tímto způsobem legionáři symbolicky odstranili 100 let trvající rozdělení Polska mezi dělící mocnosti. Toto gesto mělo zdůraznit, že cílem jejich bojů je nejen odstranění okupantských vlád, ale sjednocení polských zemí a získání nezávislosti.
přehrát přehrát

Nastala neočekávaná systémová chyba.

Související položky