Zpět

Bitva pod Krzywopłotami (16–19 XI 1914)

Bitva pod Krzywopłotami (16–19 XI 1914)

Przemarsz Strzelców
Pohled z cesty z Wolbromia do Bydlina na západě uzavírá  Zalesněná Hora Svatého kříže. To právě v těchto místech byla svedena bitva pod Krzywopłotami. S oddíly carské 9. Armády gen. Leczyckého  se tehdy střetli legionáři. Jejich velitel Józef Piłsudski ponechal pod Krzywopłotami dva bataliony z 1. Pluku pěchoty, a sám se zbývajícími třemi bataliony a kavalerií se rychlým pochodem mezi ustupujícími Rakušany a útočícími Rusy pronikl do Krakova. Mezitím pod Krzywopłotami legionáři útočili přes podmoknuté louky ve směru Załęża, ale jejich útoky byly dva dny odrážené Rusy, kteří Polákům způsobili velké ztráty při pasivní postavě zbývajících rakousko-uherských vojsk. Teprve útok provedený 19. listopadu rakousko-uherskými přinesl vítězství – ruská vojska ustoupila na východ. V bojích zahynulo 46 legionářů, a více než 130 jich bylo raněných. Ruské ztráty nejsou známé.
přehrát přehrát