Zpět

Tarnov a okolí

Tarnov a okolí

Nagrobek z krzyżem.

Druhé po Krakově městské středisko malopolského vojvodství slyne dnes z pěkného Starého města nazývaného „perlou renesance”. V průběhu I. světové války byl Tarnov – jako důležitý železniční uzel – sídlo Rakousko-Uherského garnizonu, který se později stal zázemím pro útočící na západní Halič ruskou armádu. Ruská vojska okupovaly město po několik měsíců: od podzimu roku 1914 až do gorlické bitvy v květnu následujícího roku. Fronta od prosince 1914 probíhala hned vedle Tarnowa. W okolí města se koncem prosince 1914 točily těžké boje nazvané„ vánoční bitvou”. Tehdy také vojáci I. Brigády Polských legií stočili boj pod Lowczówkiem.

V samém Tarnowie se nacházejí četné vojenské hřbitovy a jiné objekty spojené s událostmi I. světové války, a v okolí města – další vojenské hřbitovy, mj. ve vzpomínaném Lowczówku.

 
 Název zařízení
 41. Pomník Neznámého vojína, Tarnov     46. Vojenské hřbitovy č. 200, 201, 202, 202a, 203, Tarnov
 42. Dávná vojenská nemocnice , Tarnov     47. Vojenský hřbitov č. 171, Łowczówek
 43. Dřívější rakouská kasárna, Tarnov     48. Vojenské hřbitovy č. 191, 192, 193, Lubinka a Dombrówka Szczepanowska
 44. Sídlo velitelství rakouského garnizonu, Tarnov     49. Vojenský hřbitov č. 293, Zakliczyn
 45. Palác Sanguszků – dávný štáb ruských vojsk, Tarnov     50. Vojenský hřbitov č. 138, Bogoniowicepřehrát přehrát

Související položky