Zpět

Węgierska Małopolska

Węgierska Małopolska

Małopolska to region niezwykle urozmaicony i to zarówno pod względem różnorodności występujących tu krajobrazów, jak i nagromadzonego na tym obszarze wielowiekowego dziedzictwa kultury. Przez długie stulecia bezpośrednie sąsiedztwo Małopolski i Węgier wyznaczała wspólna granica, biegnąca głównym grzbietem Karpat Zewnętrznych i Tatr.

A warto dodać, że była to chyba najtrwalsza granica w Europie. Sprzyjało to ożywionym kontaktom kulturalnym i handlowym, a także powstawaniu bliskich związków dynastycznych pomiędzy władcami znad Wisły i znad Dunaju. Żadna inna część Polski nie posiada tylu świadectw węgierskiej obecności, jak właśnie ta, usytuowana u stóp Karpat i Tatr. Małopolska była bramą dla Polski w kierunku południowym, a jednocześnie Węgrom otwierała drogę na północ w stronę Bałtyku. Przez tutejsze górskie przełęcze przeprawiały się dyplomatyczne poselstwa i królewskie orszaki, tędy prowadziły najważniejsze szlaki kupieckich karawan.

Wydawnictwo „Węgierska Małopolska” wydane na zlecenie Województwa Małopolskiego zawiera wiele ciekawostek oraz wątków historyczno-obyczajowych świadczących o obecności Węgrów w Małopolsce. Publikacja prezentuje niezliczone bogactwo powiązań polsko-węgierskich zarówno w dziedzinie historii, kultury jak również nauki i obyczajowości i w unikatowy sposób zapraszają do historycznej wędrówki po Małopolsce śladami obecnych tu od setek lat Węgrów.

Wydawnictwa przypominają o wielkich wydarzeniach i epizodach w dziejach Małopolski, które łączą Polaków z Węgrami, a które znane są tylko nielicznym.

Teksty do publikacji napisane przez P. Mieczysława Czumę oraz P. Katarzynę Siwiec imponują skrupulatnością, rzetelnością przynależną nielicznym dokumentalistom, a nade wszystko obfitością ciekawostek, zadziwiających a przy tym nieznanych faktów, anegdot i eleganckiego humoru.

 

                                                  Wersja polska           
                                                             
                                                  Wersja węgierska          

 

přehrát přehrát