Back

Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866–1928)

Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866–1928)

Feldmarschalleutnant c.k. armii, generał broni Wojska Polskiego. W 1914 r. dowodził 12. Brygadą Artylerii w 12. „Krakowskiej” Dywizji Piechoty. Odegrał jedną z kluczowych ról w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 r. Jeszcze w czasie I wojny światowej podejmował próby utworzenia armii polskiej. W 1918 r. został szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.