Vissza

Projekt pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego Wojny Światowej – etap I”

Projekt pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego Wojny Światowej – etap I”

Logo wojenne
Opis projektu: W Małopolsce znajdują się liczne obiekty imiejsca upamiętniające wydarzenia I Wojny Światowej: forty TwierdzyKraków, krakowskie Oleandry - z których wyruszyła I Kampania Kadrowa,muzea na czele z Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz liczne cmentarzewojenne, które projektowali wybitni ówcześni artyści. W niektórychmiejscach ocalały ślady okopów i innych umocnień polowych, w innychzobaczyć można obiekty wojskowe, takie jak dawne koszary, siedzibysztabów walczących armii, szpitale wojskowe. W Małopolsce odbyła się wpierwszych dniach maja 1915 roku bitwa pod Gorlicami, największaoperacja militarna Frontu Wschodniego I Wojny Światowej .

Celem projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego  Wojny Światowej – etap I” realizowanego  ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu była budowa ponadregionalnego szlaku turystycznego po najciekawszych miejscach związanych z historia I Wojny Światowej w Małopolsce. 

Działania realizowane w ramach projektu:

  • wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej,
  • rozbudowa infrastruktury turystycznej na szlaku (ścieżki pieszo – rowerowe, pętle tematyczne, miejsca odpoczynku, punkty dostępu dla turystów),
  • odbudowa cmentarzy (odtworzenie zabytkowej gontyny na cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej, kompleksowy remont odtworzeniowy cmentarza nr 46 na wzgórzu Beskidek w Koniecznej);
  • wykonanie przewoźnej wystawy o historii frontu wschodniego I Wojny Światowej
  • wykonanie materiałów promocyjnych (przewodnika i mapy po szlaku, portalu internetowego I Wojny Światowej).

Wartość projektu: 6 666 664 PLN, z tego 4 999 998 PLN – dofinansowanie ze środków UE
i Budżetu państwa (75%) w ramach  MRPO na lata 2007 - 2013 Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.

Partnerstwo: 10 jednostek samorządu terytorialnego (Województwo Małopolskie, Powiat Gorlicki, Powiat Tarnowski, Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Biecz, Gmina Łużna, Gmina Sękowa, Gmina Klucze)

Lider: Powiat Gorlicki

Realizacja:  2012-2015

Lejátszás Lejátszás