Vissza

Victor Dankl von Kraśnik (1854–1941)

Victor Dankl von Kraśnik (1854–1941)

Generał-pułkownik armii austro-węgierskiej. W sierpniu 1914 r. został wyznaczony na dowódcę 1. Armii, a w czasie I wojny światowej dowodził walkami w Galicji. Po wojnie pełnił funkcję przewodniczącego kapituły Orderu Marii Teresy.
Lejátszás Lejátszás