Vissza

A Nagy Háború tervezői

A Nagy Háború tervezői

Przed ck szpitalem
Az I. világháború harcmezőin közkatonák és rendszerint alacsony rangú tisztek küzdöttek. Az offenzívákkal, ostromokkal és átvonulásokkal kapcsolatos legfontosabb döntéseket azonban a haditerveket készítő marsallok és tábornokok hozták meg.
August von Mackensen (1849–1945) – német tábornagy. 1915 májusában ő vezette a gorlicei áttörést. 1915 augusztusában és szeptemberében Breszt-Litovszkban és Pinszkben komoly csapásokat mért a cári seregekre, aminek következtében az oroszok kiszorultak a Lengyel Királyság területéről.  
 
   
Viktor Dankl von Kraśnik (1854–1941) – osztrák vezérezredes. 1914 augusztusától az I. cs. és kir. hadsereg parancsnoka, a galíciai hadműveleteket vezette. A háború után a katonai Mária Terézia-rend bizottságának titkára volt.  
   
Hans von Seeckt (1866–1936) – német tábornok. 1914-ben a Párizs irányában támadó III. „Brandenburgi“ Gyalogos Hadtest parancsnoka volt, később a keleti frontra irányították. A Nagy Háború befejezése és a császári hadsereg feloszlatása után új, apolitikus hadsereg létrehozásán fáradozott.  
   
Radko Ruszkov Dimitrijev (1859–1918) – bolgár származású orosz tábornok. A Nagy Háborúban többek között a 3. és 12. orosz hadsereg parancsnoka. 1918 szeptemberében a Vörös Gárda elfogta és Pjatyigorszkban más cári katonatisztekkel együtt kivégezte.  
   
Alekszej Alekszejevics Bruszilov (1853–1926) – orosz lovassági tábornok. Az I. világháború kezdetétől a Galíciában küzdő 8. hadsereg parancsnoka. 1916 júliusában frontparancsnokkként tervezte meg és vezényelte le sikeres volhíniai hadműveletét, az ún. Bruszilov-offenzívát. 1919-től a Vörös Hadseregben szolgált.  
   
Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866–1928) – a cs. és kir. hadsereg altábornagya, a Lengyel Hadsereg vezérezredese. 1914-ben a 12. „krakkói” gyalogos hadosztályhoz tartozó 12. tüzérdandár parancsnoka. Kulcsfontosságú szerepet játszott 1915 májusában a gorlicai csatában. Még az I. világháború alatt többször is megpróbált önálló lengyel haderőt létrehozni. 1918-ban a Lengyel Hadsereg vezérkari főnökévé nevezték ki.  
Lejátszás Lejátszás