Vissza

Óriási haderők

Óriási haderők

Piechota rosyjska
A keleti fronton 1914 nyarán három nagyhatalom seregei álltak egymással szemben. A roppant méretű cári seregek ellen elsősorban a jóval kisebb számú osztrák-magyar csapatok vonultak fel, mivel a németek a nyugati fronton összpontosították erőiket.
Az oroszok számbeli fölényét azonban kiegyenlítette silányabb fegyverzetük és gyengébb kiképzésük, ami főleg a háború következő éveiben mutatkozott meg. Az orosz gyalogosok legfontosabb fegyvere, a Moszin-Nagant karabély nem sokban maradt ugyan el az osztrák Mannlicherektől vagy a német Mauserektől, a központi hatalmaknak azonban sokkal több volt ágyújuk és géppuskájuk volt. A tüzérség, főleg pedig a nehézlövegek fölénye különösen a gorlicei csatában mutatkozott meg. A háború elején a keleti fronton nem volt különösebb jelentősége a légierőnek, amelynek leginkább csak felderítő szerep jutott. Oroszország sok repülőgéppel rendelkezett, ezek azonban francia konstrukciók voltak, és hamarosan elfogytak a cserealkatrészeik; kevés volt a megfelelően kiképzett pilóta is. Az osztrák-magyar és a német légierő helyzete ennél sokkal jobb volt. A repülőgépeken kívül a csatamezők környékén megfigyelő ballonokat is használtak is felderítésre, az oroszok pedig előszeretettel vetették be nagyszámú lovasságukat.
Lejátszás Lejátszás