Back

Doliną Dłubni

Doliną Dłubni

Doliną Dłubni
Michałowice – Raciborowice (9 km) – Więcławice (13 km) – Goszyce (26 km) – Niedźwiedź (34 km) – Iwanowice (46 km) – Michałowice (55 km)
Skala trudności: For intermediates
Types of trails: Cycle
Długość szlaku: 55
Michałowice Region turystyczny: Małopolska
Tourist subregion: Krakowski
Facilities at natural sites: Observation point, Viewing point, Information boards, Educational trail
Play Play