Powrót

Armia austro-węgierska

Armia austro-węgierska

C.K.Artyleria
Lądowe siły zbrojne Austro-Węgier składały się z armii wspólnej (Gemeinsame Armee), oddziałów obrony krajowej oraz pospolitego ruszenia (Landsturm). Poborem do armii wspólnej objęci byli mężczyźni między 19. a 50. rokiem życia, a w węgierskiej części państwa – między 19. a 55. Czas służby na linii – w zależności od formacji – wynosił 2–4 lat. Językiem służbowym był niemiecki, jednak w armii znalazła oczywiście swoje odbicie skomplikowana struktura narodowościowa monarchii habsburskiej. W wojsku służyli zatem austriaccy Niemcy, Czesi, Polacy, Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Słowacy, Chorwaci, Serbowie, Słoweńcy, Włosi oraz liczni Żydzi. Podstawowe umundurowanie piechura c.k. armii na początku I wojny światowej składało się z kurtki mundurowej, prostych spodni i czapki w kolorze Hechtgrau (szaroniebieski).

                                                                

                                                                                        Chuda Emma – haubica Skoda 305 (Armia austro-węgierska)