Powrót

Armia niemiecka

Armia niemiecka

Armia niemiecka
Armia niemiecka, czyli Deutsche Kaiserliche Armee (Armia Cesarstwa Niemieckiego), składała się z czterech kontyngentów, którymi formalnie dowodzili władcy państw-części składowych Cesarstwa. Były to kontyngenty pruski, saski, wirtemberski i bawarski. Ten ostatni wyróżniał się innym umundurowaniem, a oddziały bawarskie tworzyły osobne bawarskie korpusy. W armii cesarskiej oprócz Niemców służyli także poddani cesarza rekrutowani spośród mniejszości narodowych. Byli to przede wszystkim Polacy z Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i Górnego Śląska. W początkowej fazie Wielkiej Wojny piechura niemieckiego wciąż łatwo było rozpoznać nawet z dużej odległości dzięki charakterystycznej pikelhaubie umieszczanej na hełmach. Mundury piechoty w kolorze Feldgrau (szary) wyróżniały się jednak szkarłatnymi obszyciami.