Powrót

Bitwa pod Krzywopłotami (16–19 XI 1914)

Bitwa pod Krzywopłotami (16–19 XI 1914)

Przemarsz Strzelców
Widok z drogi z Wolbromia do Bydlina na zachodzie zamyka zalesiona Góra Świętego Krzyża. To właśnie w tych okolicach stoczono bitwę pod Krzywopłotami. Z oddziałami carskiej 9. Armii gen. Leczyckiego starli się wówczas polscy legioniści. Dowodzący nimi Józef Piłsudski zostawił pod Krzywopłotami dwa bataliony z 1. Pułku Piechoty, a sam z pozostałymi trzema batalionami i kawalerią przedarł się szybkim marszem do Krakowa między cofającymi się Austriakami a nacierającymi Rosjanami. Tymczasem pod Krzywopłotami legioniści nacierali poprzez podmokłe łąki w kierunku Załęża, jednak ich ataki przez dwa dni były odpierane przez Rosjan, którzy zadali Polakom duże straty przy biernej postawie reszty wojsk austro-węgierskich. Dopiero przeprowadzony 19 listopada atak wojsk austro-węgierskich przyniósł zwycięstwo – wojska rosyjskie cofnęły się na wschód. W walkach zginęło 46 legionistów, ponad 130 było rannych. Straty Rosjan są nieznane. Choć bitwa była tylko cząstką wielkiej batalii, stoczonej na terenie Jury między dwoma wielkimi armiami, dla dziejów Legionów Polskich miała duże znaczenie. Legioniści udowodnili swą wartość bojową, skutecznie likwidując groźbę okrążenia przez oddziały rosyjskie.