Powrót

Dowódcy Legionów

Dowódcy Legionów

Ułani Beliny
Tadeusz Kasprzycki (1891–1978) – działacz niepodległościowy i członek Związku Strzeleckiego, w sierpniu 1914 r. dowódca I Kompanii Kadrowej, potem oficer sztabowy I Brygady, jeden z organizatorów Polskiej Organizacji Wojskowej.

Władysław Prażmowski „Belina” (1888–1938) – członek Związku Walki Czynnej i Strzelca, dowódca pierwszego 7-osobowego patrolu wysłanego 2 sierpnia 1914 r. przez Piłsudskiego z Krakowa do zaboru rosyjskiego, potem twórca i dowódca kawalerii legionowej, najpierw w sile szwadronu, a potem I Pułku Ułanów, zwanych „beliniakami”.
 
Edward Rydz „Śmigły” (1886–1941) – członek Związku Walki Czynnej i Strzelca, dowódca III batalionu Legionów, zasłużył się m.in. zaskoczeniem Kozaków w Chyszówkach w końcu listopada 1914 r., a od połowy grudnia tego roku do lata 1917 r. był dowódcą I Pułku Piechoty legionowej; dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej.

Kazimierz Sosnkowski (1885–1969) – jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, założyciel Związku Walki Czynnej, szef sztabu Piłsudskiego w I Pułku, następnie w I Brygadzie Legionów Polskich, osobiście dowodził I Brygadą w bitwie pod Łowczówkiem.