Powrót

Kraków i okolice

Kraków i okolice

Wawel, Kraków
Kraków – stolica regionu – jest nader ważnym miejscem na małopolskim Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Z miasta, w XIX w. zmienionego w potężną twierdzę, wyruszyła w bój słynna I Kompania Kadrowa. Na północ od Krakowa szlak wiedzie właśnie do miejsc, przez które maszerowali legioniści, kierując się do Kielc. Jadąc dalej, można udać się ku wzniesieniom Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wśród których jesienią 1914 r. toczyły się walki o powstrzymanie rosyjskiej ofensywy, tzw. walca parowego, która ominąć miała Kraków od północnego zachodu. Wojska austro-węgierskiego i rosyjskie starły się pod Skałą, w Rzeplinie, Trzyciążu, Jangrocie i w okolicy Wolbromia, zaś pod Krzywopłotami ciężką bitwę stoczyli polscy legioniści.
 
 
 
                                                                          

Powiązane treści