Powrót

Najważniejsze walki z udziałem Legionów Polskich

Najważniejsze walki z udziałem Legionów Polskich

 Legiony przed wymarszem na front
1914:
- bitwy pod Anielinem (22 października) i Laskami (23–26 października) w czasie ofensywy niemiecko-austriackiej na Dęblin
- bitwa pod Krzywopłotami (16–19 listopada)
- walki w okolicy Limanowej (m.in. Chyszówki, Marcinkowice, dolina Kamienicy) w listopadzie i grudniu, w czasie bitwy pod Łapanowem i Limanową
- bitwa pod Łowczówkiem (22–25 grudnia) w czasie rosyjskiej ofensywy „bożonarodzeniowej
1915:
- walki nad Nidą w marcu
- bitwa pod Konarami (16–25 maja) podczas ofensywy państw centralnych w Królestwie Polskim
- bitwy pod Jastkowem (31 lipca–2 sierpnia) i Kamionką (4–7 sierpnia) na Lubelszczyźnie