Powrót

Pierwsze polskie znaki lotnicze

Pierwsze polskie znaki lotnicze

Lotnicy
Jesienią 1918 r. na samolotach zdobytych na lotniskach niemieckich i austro-węgierskich najczęściej zamalowywano dotychczasowe oznaczenia przynależności państwowej: czarne krzyże, malując nowe znaki, stające się zarazem pierwszymi oznaczeniami lotnictwa polskiego. Jako pierwsza tzw. znaki krakowskie, współtworzone przez Florera, otrzymała 1. Eskadra Bojowa – pierwsza polska jednostka lotnicza. Znaki krakowskie składały się z czerwonej litery „Z” na kwadratowym białym polu, a malowano je zarówno na kadłubach, jak i na skrzydłach maszyn.

                                                       
                                                                                                                                                  Legitymacja lotnika