Powrót

Skutki wojny – zmiany na mapie Europy

Skutki wojny – zmiany na mapie Europy

Zniszczona wieś pod Gorlicami
Wielka Wojna była jednym z największych konfliktów w dziejach świata – ogółem w szeregach stron walczących było ponad 65 mln ludzi. Była też kolejnym, po rewolucji francuskiej i przewrotach XIX w., czynnikiem warunkującym odchodzenie w przeszłość starego świata. Jesienią 1918 r. upadły wielkie monarchie: Rosja, Niemcy, Austro-Węgry, a na ich gruzach powstały nowe państwa: Republika Czechosłowacji, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli pierwsza Jugosławia. Odrodziła się niepodległa Polska, na mapie Europy pojawiły się Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia.

Trwająca ponad cztery lata wojna poniosła za sobą monstrualne i niespotykane dotąd straty. Liczba zabitych cywili sięgnęła 10 mln, zaś żołnierzy ponad 8 mln. Gospodarka krajów europejskich, zrujnowanych wojną, odradzała się z ogromnym trudem, szalało bezrobocie, inflacja, głód i pandemie – w tym grypy hiszpanki. Zresztą wielkie migracje ludności nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. Dodatkowo przemysł zbrojeniowy już nie funkcjonował, a inny nie istniał. Większość miast, miasteczek i wsi, przez które przeszedł front, leżała w gruzach, niektóre nigdy już się nie odrodziły.

Multimedia