Facebook link

Cmentarz wojenny Ogonów Kaliś - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny Ogonów Kaliś

Cmentarz wojenny Ogonów Kaliś

Cmentarz Ogonów, Kaliś
32-340 Kaliś Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Na cmentarzu wojennym w Kalisiu spoczywa 855 żołnierzy poległych w dniach 18–27 listopada 1914 r. oraz zmarłych później w wojskowym szpitalu w Wolbromiu.
Wśród 773 żołnierzy austro-węgierskich z 1. Armii gen. Victora Dankla są Czesi, Austriacy, Polacy, Węgrzy i Słowacy. Pochowano w tym miejscu również polskiego legionistę. Tuż obok znajdują się mogiły 81 żołnierzy rosyjskich z 9. Armii gen. Platona Leczyckiego. W listopadzie 1914 r. rosyjska ofensywa na Kraków i Śląsk, tzw. walec parowy, zbliżała się ku Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Oddziały 9. Armii rosyjskiej dowodzonej przez gen. Platona Leczyckiego na linii wapiennych wzgórz natknęły się jednak na przygotowane do obrony wojska austro-węgierskie 1. Armii gen. Victora Dankla. Bliżej Krakowa do kontruderzenia szykowała się już część 4. Armii austro-węgierskiej dowodzonej przez arcyksięcia Józefa Ferdynanda. W okolicy wsi Kaliś stoczono wówczas ciężkie walki – front zatrzymał się tu na około sześć tygodni.