Facebook link

Kwatera wojenna numer 381 na cmentarzu komunalnym Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kwatera wojenna numer 381 na cmentarzu komunalnym Wieliczka

Kwatera wojenna numer 381 na cmentarzu komunalnym Wieliczka

Płyta pomnika.
ul. Piłsudskiego, 32-020 Wieliczka Region turystyczny: Pogórza
Kwatera wojenna numer 381 w Wieliczce znajduję się na terenie cmentarza komunalnego. Jest to bardzo okazałe miejsce spoczynku poległych w I wojnie światowej, zaprojektowane przez Hansa Mayra.

Elementem centralnym cmentarza jest pomnik w formie antycznego ołtarza z dużym łacińskim napisem: Pro Patria Mortuis 1914 – 1918, co w tłumaczeniu znaczy Poległym za Ojczyznę. Monument ten stanowi część muru otaczającego prostokątne założenie cmentarne. Wokół kwatery umieszczono charakterystyczne metalowe krzyże.  Pochowano tu 71 żołnierzy austro-węgierskich z wielu różnych jednostek, 7 niemieckich oraz 8 rosyjskich. Wieliczkę w początkach grudnia 1914 roku przejściowo zajęły wojska rosyjskie, które stąd podjęły atak na Twierdzę Kraków. Podczas walk miasto ostrzeliwała artyleria forteczna, jednak aby nie zniszczyć znajdującej się tu kopalni węgla soli, nie strzelano z najcięższych dział. Już po kilku dniach po bitwie pod Limanową Rosjanie musieli opuścić Wieliczkę.W kwaterze wojennej spoczywają także polegli w czasie II wojny światowej.