Facebook link

Miejsce bitwy pod Krzywopłotami - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Miejsce bitwy pod Krzywopłotami

Miejsce bitwy pod Krzywopłotami

Przemarsz Strzelców
32-310 Krzywopłoty Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Pod Krzywopłotami, w okolicach zalesionej Góry Świętego Krzyża w dniach 16–19 listopada 1914 r. legioniści z 1. Pułku Piechoty oraz żołnierze austro-węgierscy starli się z siłami carskiej 9. Armii gen. Leczyckiego.

Bitwa pod Krzywopłotami była jedną z kluczowych bitew Legionów Józefa Piłsudskiego. Została stoczona w dniach 16-19 listopada 1914 r., pomiędzy wojskami Austro-Węgier i Rosjan, na bagnistym terenie między Bydlinem a Załężem. Rosjanie zadali Polakom duże straty przy biernej postawie reszty wojsk austro-węgierskich. W końcu, 19 listopada, atak wojsk austro-węgierskich przeprowadzony na całej linii frontu w okolicy Krzywopłotów zakończył się sukcesem – zdobyto pobliski Las Domaniewicki. Pokonane wojska rosyjskie musiały cofnąć się na wschód. Pod koniec  2020 roku  zakończył się II etap projektu pn. „Pole bitwy pod Krzywopłotami”, polegającego m.in. na zrekonstruowaniu okopów i rowów strzeleckich, zachowanych od czasów I wojny światowe na wzgórzu św. Krzyż w Bydlinie, pod ruinami zamku. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury*. Miejsce to szczególnie atrakcyjnie prezentuje się o zmierzchu, dzięki wykonanemu w drugim etapie projektu oświetleniu terenu. Cała inwestycja, zapoczątkowana w 2018 r., to przykład pionierskich działań w zakresie zagospodarowania terenów fortyfikacji polowych.