Facebook link

Oleandry Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Oleandry Kraków

Oleandry Kraków

Dom J.Piłsudskiego, ul.Oleandry Kraków
al. 3 Maja 7, Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
Symbolicznym początkiem polskiej drogi do niepodległości podczas I wojny światowej był wymarsz z Krakowa I Kompanii Kadrowej. Liczące około 150 żołnierzy wojsko wyruszyło 6 sierpni 1914 roku z krakowskich Oleandrów w kierunku rosyjskiej granicy.

Wówczas w miejscu zbiórki żołnierzy znajdował się niewielki teatr ogródkowy Oleander. W płomiennym przemówieniu wygłoszonym do I Kompanii Józef Piłsudski mówił: „Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały”. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku dawni Legioniści postanowili upamiętnić miejsce wyruszenia Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tak pojawiła się inicjatywa powstania Domu im. Józefa Piłsudskiego. W dniu 11 listopada 1928 roku ks. bp Adam Sapieha poświęcił kamień węgielny pod budowę Domu. Plany budowy, które opracowali Adolf Szyszko-Bohusz i Stefan Strojek, zakładały powstanie monumentalnej budowli, gdzie siedzibę miały znaleźć Związek Legionistów i Związek Strzelecki. Inwestycja powstawała etapami. 6 sierpnia 1934 roku, w 20 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej, odbyło się poświęcenie pierwszego skrzydła kompleksu. Wybuch II wojny światowej a następnie nowa władza ostatecznie przekreśliły możliwość rozbudowy Domu.