Facebook link

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym Książ Wielki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym Książ Wielki

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym Książ Wielki

Kwatera wojenna, Książ Wielki
ul. Jana Łaskiego, 32-210 Książ Wielki Region turystyczny: Kraków i okolice
W Książu Wielkim o I wojnie światowej przypomina kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym. Groby żołnierskie z okresu I wojny światowej usytuowane są na lewo od wejścia, przy zachodnim murze cmentarza.

Na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim, przy zachodnim murze cmentarza, znajduje się kwatera wojenna z okresu I Wojny Światowej. Pochowano w tym miejscu szesnaście osób: dziewięciu żołnierzy armii austro - węgierskiej, pięciu wojaków armii rosyjskiej oraz dwie osoby o nieustalonej przynależności narodowej. Obok znajdują się pochówki z II Wojny Światowej. Miejsce to jest zadbane, posiada współczesną aranżację.W miejscu oryginalnej mogiły, zapewne większej niż obecna, ustawiono współczesny nagrobek z granitu z płytą pamiątkową. W mogile pochowano 16 żołnierzy: 9 z wojsk austro-węgierskich, 5 z rosyjskich oraz 2 nieznanej przynależności. Nie są znane daty i okoliczności ich śmierci, jednak walki w okolicy Książa Wielkiego toczone były latem i jesienią 1914 r. i na mniejszą skalę także do połowy 1915 r.