Facebook link

Kwatera wojenna z okresu I wojny światowej Miechów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kwatera wojenna z okresu I wojny światowej Miechów

Kwatera wojenna z okresu I wojny światowej Miechów

Piechota austriacka
ul. Piłsudskiego, 32-200 Miechów Region turystyczny: Kraków i okolice
Oddziały wywiadowcze I Kompanii Kadrowej weszły do Miechowa już 7 sierpnia 1914. Tutaj 9 sierpnia do I Kompanii dołączył kolejny oddział, który trzy dni wcześniej wyruszył z Krzeszowic wraz z Józefem Piłsudskim.

To w Miechowie z obu grup strzelców utworzono batalion, w kolejnych miesiącach oznaczony numerem III i dowodzony przez Edwarda Rydza-Śmigłego. Przy południowym ogrodzeniu cmentarza parafialnego, na końcu długiej alei, usytuowana jest kwatera wojenna z okresu I wojny światowej, a właściwie jej pozostałości, większość mogił żołnierskich zajęto po II wojnie światowej pod cywilne pochówki. Do dziś zachowały się drewniany krzyż i tablica pamiątkowa. Spoczęło tu co najmniej 520 żołnierzy rosyjskich oraz 124 austro-węgierskich. Polegli onni podczas walk w 1914 i 1915 r., szczególnie podczas rosyjskiej ofensywy „walca parowego” w listopadzie 1914 r. O pochówkach żołnierskich z tego okresu przypomina znajdująca przy murze cmentarnym w kwaterze XII współczesna tablica z inskrypcją: „CHCĄC UCZCIĆ BOHATERÓW CO LEŻĄ TU NIEMI,/ ODDAJCIE SWE SERCA KRYJĄCEJ ICH ZIEMI”/ PAMIĘCI LOTNIKÓW I ŻOŁNIERZY AUSTRIACKICH/ POLEGŁYCH W LATACH 1914-1918/ SPOŁECZEŃSTWO MIECHOWA”. Tablica jest umieszczona na obsadzonym ozdobną roślinnością skwerku. Obok niej usytuowany jest drewniany krzyż z figurą Chrystusa. Zestawienia z 1939 r. podają ogólną liczbę 644 pochowanych, w tym 124 z armii austro-węgierskiej i 520 z armii rosyjskiej. Dokumentacja z okresu I wojny światowej wymienia jednak co najmniej 159 żołnierzy armii austro-węgierskiej znanych z nazwiska.