Facebook link

Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym Skała - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym Skała

Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym Skała

Kwatera wojenna, Skała
ul. Rzeźnicza, 32-043 Skała Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Na cmentarzu parafialnym w Skale w kwaterze wojennej pochowano łącznie 63 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 240 z armii rosyjskiej.

Mogiła ziemna, założona na planie prostokąta, ogrodzona jest zakończonymi czterospadowo kamiennymi słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi pomnik w formie bloku piaskowca z wyprofilowanym krzyżem maltańskim. Na niewielkim postumencie wyryty jest napis: „Innym laury, innym sława a wam tylko dola krwawa. Tu spoczywają w Bogu nieznani żołnierze I wojny światowej polegli w okolicach Skały w listopadzie 1914 roku”. Do dnia dzisiejszego nie zachował się żaden dokument dotyczący nazwisk oraz stopni wojskowych pochowanych tutaj żołnierzy. Środkowa część mogiły wyłożona jest kamiennymi płytkami. Aranżacja mogiły została wykonana prawdopodobnie w latach 90-tych XX wieku.