Facebook link

Obelisk na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego Michałowice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Obelisk na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego Michałowice

Obelisk na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego Michałowice

Obelisk, Michałowice
Michałowice-Komora, 32-091 Michałowice Region turystyczny: Kraków i okolice
Michałowice, wieś w odległości 15 kilometrów na północ od Krakowa.Niegdyś przechodziła tam granica pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim.Latem 1914 roku granicę tę przekroczyła I Kompania Kadrowa Legionów Polskich podążająca na Kielce, by rozpocząć walkę o niepodległość Polski.

6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego „Zbigniewa”, wyruszyła z krakowskich Oleandrów w kierunku granicy z zaborem rosyjskim. Granicę strzelcy przekroczyli w Michałowicach o godz. 9.45, nie napotykając żadnego oporu. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 11 listopada 1936 roku w miejscu, gdzie biegła dawna granica zaborów austriackiego i rosyjskiego postawiono kamienny obelisk. Pomnik posadowiony jest na kamiennym, kwadratowym podeście. Na jego szczycie umieszczono orła Związku Strzeleckiego, wykonanego z pińczowskiego wapienia. Napis na pomniku głosi: „W tym miejscu, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego, Pierwsza Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku idąc w bój o honor i wolność ojczyzny, obaliła słupy graniczne byłych państw zaborczych”. Obelisk powstał z inicjatywy Związku Legionistów Polskich oraz Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Obie te organizacje ufundowały go z zebranych wśród członków składek. Autor projektu pozostał anonimowy. Z pomnikiem ściśle związana jest tradycja corocznego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Wprawdzie pierwszy miał miejsce już w 1924 roku, ale po wzniesieniu obelisku, stał się on ważnym elementem tego przedsięwzięcia. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały marszu. Jego tradycja została odnowiona w 1981 roku.