Späť

Nemecka armáda

Nemecka armáda

Armia niemiecka
Nemeckú armádu, čiže Deutsche Kaiserliche Armee (Armáda nemeckého cisárstva), tvorili štyri kontingenty, ktorých formálnymi veliteľmi boli vládcovia štátov-častí Cisárstva. Boli to pruský, saský, wűrttemberský a bavarský kontingent. Bavarský kontingent sa líšil od ostatných uniformami  a bavarské oddiely tvorili samostatné bavarské korpusy. V cisárskej armáde okrem Nemcov slúžili aj poddaní, ktorých regrutovali z národnostných menšín. Boli to predovšetkým Poliaci z Veľkopoľska, Gdanského Pomoranska a Horného Sliezska. V začiatočnej fáze veľkej vojny sa nemecký pešiak dal rozoznať z veľkej diaľky vďaka charakteristickému ostňu na helme Pickelhaube. Šedé uniformy pešiakov - farba Feldgrau sa charakterizovali šarlátovým lemovaním.
Prehrať Prehrať