Späť

Armáda ruského impéria

Armáda ruského impéria

Piechota rosyjska
Armáda ruského impéria, bežne nazývaná cárskou armádou bola jednou z najpočetnejších v Európe. Zahŕňala 14 vojenských okruhov. Tvorili ju nielen Rusi, ale takisto predstavitelia mnohých iných národov a etnických skupín vrátane Tatarov, Kozákov, Litovcov, Poliakov, Ukrajincov a Fínov. Povinný jazyk bola ruština. Základná uniforma pešiaka ruskej armády v roku 1914 sa skladala z bundy známej pod názvom rubaška, jednoduchých nohavíc tzv. šaravarov a hnedo-olivnej čiapky lodičky.                                                                             Poľné delo mod. 1910 107 mm (ruská armáda)
Prehrať Prehrať