Späť

Bitka pri Gorliciach (2.–5. 5. 1915)

Bitka pri Gorliciach (2.–5. 5. 1915)

Piechota austriacka
Na jar 1915 sa Rakúsko-Uhorsko a Nemecko usilovali prelomiť front, ktorý už niekoľko mesiacov viazol v mieste a vytlačiť ruské vojská z Haliče a území Kongresového kráľovstva. Hlavný úder mala vykonať 11.Nemecká armáda gen. Augusta von Mackensena a 3. a 4. Rakúska armáda arcivojvodu Jozefa Ferdinanda. Ráno 2.mája 1915 rakúsko-uhorská a nemecká pechota pripustili zmasovaný útok na ruské pozície v regióne Łużnej a Gorlic. Jedným zo strategicky najdôležitejších miest bol vrch Pustki. Po niekoľných dňoch ostreľovania 2. mája 1915 sa tu konali nezvyčajne krvavé boje, ktoré sa zakončili zastrčením na štíte cisárskej zástavy. V dalších dňoch Rakúšania a Nemci úspešne  pokračovali v ofenzíve, ktorá sa konečne zakončila veľkým úspechom.

Multimédiá

Prehrať Prehrať