Späť

Jama Michalika

Jama Michalika

Jama Michalika, Kraków
V živote usadlých a konzervatívnych mešťanov nastal ďalší prevrat, keď v známej krakovskej cukrárni a kaviarni, dnes známej pod názvom Jama Michalika sa pravidelne konali kabaretné vystúpenia, ktoré obdivovala krakovská bohéma. Boli menej dôstojné, neznamená to však, že horšie. Jamu založil v roku 1895 na Florianskej ulici Jan Apolinary Michalik, ktorý do Krakova pricestoval zo Ľvova . Cukrárni dal názov Ľvovská cukráreň a čoskoro sa stala obľúbeným miestom spisovateľov, hercov, maliarov a iných tvorcov. Názov „jama“ jej dal tmavý interiér bez okien a umelci, často bez groša svoje účty platili zdobením miestnosti improvizovanými kresbami alebo satirickými básničkami. V tomto mieste sa narodila idea prúdu Mladé Poľsko, tu sedával jeho hlavný ideológ – Stanisław Przybyszewski, a básnici: Lucjan Rydel alebo Kazimierz Przerwa-Tetmajer, ako aj maliari: Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Jozef Mehoffer, Leon Wyczółkowski alebo Jacek Malczewski.

V Jame začal pôsobiť kabaret Zelený balónik, ktorého satirické texty a pesničky zosmiešňovali nielen konzervatívne krakovské meštianstvo ale vysmievali mladopoľskú literatúru s jej neoromantickV dodatku sou víziou umelca ako duchovného vodcu umenia. V kaviarni boli vystavované aj známe satirické predstavenia, ktoré si uťahovali najmä z vtedajších haličských politikov. Autorom mnohých textov bol Tadeusz Boy-Żeleński, človek, ktorý ako lekár bol nesmierne vážený a jeho povolanie predsa len veľmi seriózne . Jeho „Słówka“ (Slovíčka),  vydané v roku 1913 vo Ľvove vyvolali škandál. Medzičasom, v dôsledku zväčšujúcej sa popularity kabaretu , treba bolo v kaviarni pridať novú miestnosť, ktorú v  secesnom slohu projektovali Karol Frycz a Franciszek Mączyński. Tento krásny interiér môžete obdivovať aj dnes.

Bohužiaľ, rovnako populárna kaviareň Paon, ktorá sa nachádzala oproti Mestskému divadlu Juliusza Slowackého dodnes nepretrvala. Aj tu sedávali slávni mladopoľskí umelci, ktorí na špeciálne zavesených plátnach kreslili satirické obrázky alebo písali kratochvíľne veršíky.
Prehrať Prehrať