Späť

Krakov a okolie

Krakov a okolie

Wawel, Kraków
Krakov – hlavné mesto regiónu – je jedným z najdôležitjších miest na malopoľskej Trase východného frontu 1.svetovej vojny. Z mesta, ktoré v 19.storočí bolo prestavané na obrovskú pevnosť, odpochodovala do boja slávna I. Kádrová kompánia. Na sever od Krakova trasa vedie priamo do miest, kade pochodovali legionári smerom na Kielce. Idúc ďalej, môžete sa dostať k vrchom Jury Krakovsko- Čenstochovskej, kde na jeseň 1914 legionári kládli odpor ruskej ofenzíve tzv. parnému valcu, ktorý mal obísť Krakov od severozápadu. Rakúsko-uhorské a ruské armády sa stretli pri Skale, v Rzeplinie, Trzyciążu, Jangrocie, a v susedstve Wolbromia a pri Krzywopłotoch poľskí legionári viedli ťažké boje.
 
 Název zařízení
 1. Obelisk na návrší Kaim, Krakov
13. Obelisk na hranici rakouského a ruského záboru, Michałowice
 2. Trasa pevnosti Krakov – jižní úsek
14. Pomník Bojujících za svobodu, Miechów
 3. Trasa pevnosti Krakov – severní úsek
15. Vojenské oddělení na farním hřbitovu, Miechów
 4. Pevnůstka Prokocim, Krakov
16. Palác v Mirowie, Książ Wielk
 5. Pevnůstka Kosocice, Krakov
17. Vojenské oddělení na farním hřbitovu, Książ Wielki
 6. Pevnůstka Rajsko, Krakov
18. Vojenský hřbitov Ogonów, Kaliś
 7. Muzeum polského letectví, Krakov
19. Dějiště bitvy pod Krzywopłotami, oddělení legionářů na farním hřbitovu v Bydlinie
 8. Pevnůstka Grębałów, Krakov
 20. Vojenský hřbitov Jangrot, Cieplice
 9. Pevnůstka Krzesławice, Krakov
 21. Vojenská oddělení na farním hřbitovu, Skała
 10. Pevnůstka Tonie, Krakov
 22. Pomnik Obětí I. světové války, Skała
 11. Skladový a hospodářský komplex c. a k. Armády, Muzeum Zemské armády im. gen. Emila Fieldorfa-Nila
 23. Dva vojenské hřbitovy, Rzeplin
 12. Oleandry – místo odchodu I. Kádrové kompanie,  Krakov
 24. Vojenské oddělení č. 381 na komunálním hřbitovu, Wieliczka


Prehrať Prehrať

Súvisiace príspevky