Späť

Letiská v pevnosti Krakov

Letiská v pevnosti Krakov

Lotnisko w Rakowicach
Pre rozvíjajúce sa rakúsko-uhorské letecké sily boli na území podunajskej  monarchie postavené viaceré vojenské letiská  – k nim patrilo aj letisko v pevnosti Krakov. Bolo vybudované v roku 1912  na 55 ha terénu, ktoré bolo vykúpené od dominikánov. Nachádzalo sa na východ od kasární príslušníkov poľského jazdectva -hulánov  na Rakoviciach v Krakove. Rakúske veliteľstvo tu utvorilo Flugpark 7 (letecký park) spolu s celým technickým vybavením.

Na fotografickej dokumentácii je vidno, že v Krakove , neďaleko Wawelu na teréne trávnatých plání Błonia, pôsobilo v roku 1914 aj vojenské letisko. V roku 1914 sa z neho  uskutočnili prvé lety.

Počas 1.svetovej vojny odohrávali lietadlá z letiska na Rakoviciach dôležitú logistickú úlohu : rakúsko-uhorskí letci dovážali do obkľúčenej pevnosti Przemysl poštu, lietali na výzvedy, koordinovali delostrelectvo, útočili na ruské vojská a viedli letecké súboje s cárskymi lietadlami. V roku 1917 bol Krakov začlenený do pravidelnej linky dopravy leteckej pošty na trase Viedeň – Krakov – Ľvov – Kyjev, neskôr predĺženej k Odesse. Táto letecká linka pôsobila pružne až do momentu pádu cisársko-kráľovskej monarchie.
Prehrať Prehrať