Späť

Małopolska Wielu Kultury – wędrówki historyczne śladami Czechów, Węgrów i Słowaków w Małopolsce

Małopolska Wielu Kultury – wędrówki historyczne śladami Czechów, Węgrów i Słowaków w Małopolsce

Ahoj Malopolsko! Szervusz Kis-Lengyelország ! Vitajte na Malopoľska Zapraszamy na wędrówki historyczne po Małopolsce śladami Czechów, Węgrów i Słowaków.

W tym celu przedstawiamy wyjątkowe przewodniki turystyczne, które ułatwią podążanie szlakami wspólnej historii: Polaków, Czechów, Węgrów i Słowaków w Małopolsce. Książki z serii Małopolska Wielu Kultury – trylogia wyszehradzka prezentują Małopolskę z naciskiem na jej różnorodność kulturową, oprowadzają czytelników po regionie i jego stolicy, dokumentując ślady węgierskiej, czeskiej i słowackiej obecności na tym terenie oraz przybliżając w ciekawy sposób powiązania narodów w dziedzinie nauki, historii, kultury i obyczajów.

„Słowacka Małopolska” – wersja polska, „Slováci v Malopoľsku” – wersja słowacka. Autorzy: Mieczysław Czuma, Leszek Mazan, Marcin Żerański. Tłumaczenie na język słowacki i konsultacje merytoryczne – Vlasta Juchnieviczova.
Patronat honorowy – Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Ivan Skorupa Konsult Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie

 „Czeska Małopolska” – wersja polska, „Český Krakov, české Malopolsko” – wersja czeska. Autor: Leszek Mazan. Tłumaczenie na język czeski – Renata Putzlacher i Agnieszka Buchtová.
Patronat honorowy wydania czeskojęzycznego objęli Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce i Anna Olszewska – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.   

„Węgierska Małopolska” – wersja polska, „Krakkó és Kis-Lengyelország – magyar szemmel” – wersja węgierska. Autorzy: Katarzyna Siwiec i Mieczysław Czuma. Tłumaczenie na język węgierski – Patrícia Pászt.
Patronem honorowym wydania węgierskojęzycznego został Róbert Kiss - Ambasador Węgier w Warszawie.

Publikacje są dostępne w wybranych księgarniach na terenie Polski, Czech, Węgier i Słowacji dzięki współpracy z wydawcą www.napastwiskach.pl

Poniżej do pobrania wersje elektroniczne książek i folder z ilustracjami.

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                             

 Książka

 Folder

                                                                 
                                                                 
                                                                 

 


 

 

                                              

       


                    

                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

Prehrať Prehrať