Späť

Prvé poľské letecké znaky

Prvé poľské letecké znaky

Lotnicy
Na lietadlách, ktoré Poliaci získali z nemeckých a rakúsko - uhorských letísk, sa vynímali označenia svedčiace o štátnej príslušnosti. Na jeseň 1918 sa tieto označenia: čierne kríže maskovali a na ne sa maľovalo nové znaky, ktoré sa tak stali prvými označeniami poľského letectva. Ako prvá, tzv. krakovské znaky, dostala 1.Vojenská eskadra – prvá poľská letecká jednotka, ktorej veliteľom bol Florer. Krakovské znaky sa skladali z červeného písmena „Z” na bielom štvorci a boli maľované na kostre aj na krídlach strojov.


                                                                                
                                                                                                                                                                         Diaľkový ovládač karty
Prehrať Prehrať