Späť

Následky veľkej vojny

Následky veľkej vojny

Zniszczona wieś pod Gorlicami
Veľká vojna bola jedným z najväčších vojenských konfliktov v histórii sveta  -  v radoch všetkých jej účastníkov bojovalo viac ako 65 miliónov ľudí. Prvá svetová vojna, bola po francúzskej revolúcii a prevratoch v 19.storočí, ďalším krokom, ktorý znamenal odchod starého sveta. Na jeseň roku 1918  sa rozpadli veľké monarchie: Rusko, Rakúsko – Uhorsko, Nemecké cisárstvo a na ich troskách vznikli nové štáty: Československá republika, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, čiže prvá Juhoslávia. Poľsko získalo späť svoju nezávislosť a na mape Európy sa objavili Fínsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko.

Štvorročná vojna priniesla doteraz nemysliteľné a obrovské straty. Počet zabitých civilistov dosiahol 10 miliónov a vojakov vyše 8 miliónov. Hospodárka európskych, spustošených vojnou štátov,  sa odrádzala veľmi pomaly. Vysoká nezamestnanosť, inflácia, hlad a pandémie- vrátane španielskej chrípky boli ďalšími následkami vojny. Ekonomickému rozvoju neprispievali ani veľké migrácie obyvateľstva, ku ktorým dochádzalo. Zbrojný priemysel už nebol potrebný a žiadny iný neexistoval. Väčšina miest, mestečiek a dedín, cez ktoré išiel front ležala v troskách, niektoré z nich  sa už nikdy neodrodili.

Multimédiá

Prehrať Prehrať