Späť

Slovaci v Malopolsku

Slovaci v Malopolsku

Prijmite pozvanie do Malopoľska! Sme presvedčení, že pobyt v tomto kraji bude pre vás krásnym zážitkom s nezabudnuteľnými dojmami. Veď je to región, ktorý celú južnú hranicu zdieľa so Slovenskom, kultivuje mnohé pozostatky vzájomných historických vzťahov a je dôkazom dynamických obojstranných kontaktov.

Táto publikácia sprevádza čitateľov po malopoľských miestach spojených so Slovenskom, kráča po stopách zanechaných v poľských zvyklostiach a kultúre.

Odkedy sa Poľsko a Slovensko stali súčasťou Európskej únie, stratili sa prekážky na hranici, tiahnucej sa tisíc rokov po hrebeňoch karpatského oblúka. V súčasnosti sme sa zblížili  oveľa viac ako kedysi. A aby sme o sebe vedeli ešte viac, ponúkame čitateľom túto publikáciu.

Malopoľsko je veľmi rozmanitý región, rovnako z hľadiska prírodných krás, ako aj kultúrneho dedičstva nahromadeného za dlhé stáročia. Jeho panorámu tvorí horské pásmo Karpát, ktorému dominujú tatranské štíty, vislianske roviny s húštinami kráľovského Niepołomického pralesa a vápencové krasové skaly ukrývajúce zrúcaniny stredovekých hradov. Tamojšie opátstva a kláštory sú plné svedectiev o duševnom bohatstve, ale aj o civilizačnom pokroku pokolení obývajúcich túto krajinu. Dediny, mestá a mestečká ležiace na dávnych rušných obchodných cestách naďalej kultivujú po predkoch zdedené originálne zvyky a tradície, ktoré sa odrážajú v krojoch, tancoch, hudbe a taktiež v mnohorakých chutiach regionálnych jedál.

Malopoľsko prijíma svojich hostí v stále komfortnejších podmienkach a každý rok obohacuje svoju turistickú ponuku o nové zaujímavosti, adresované stále sa zvyšujúcemu počtu návštevníkov (ročne je to vyše 13 miliónov ľudí). Rozvíja sa teda sieť turistických chodníkov, nielen tých tradičných, čiže peších, cyklistických a vodných, ale aj tých exkluzívnejších a čoraz populárnejších, prejdených v konských sedlách.

Pribúdajú pozoruhodné turistické cesty, ktoré vedú cez prírodné ekosystémy, skanzeny, chránené krajinné oblasti a prírodné rezervácie ponúkajúce nové atrakcie. Veľká starostlivosť sa venuje kultúrnym a umeleckým pamiatkam, rekonštruuje sa pôvodná krása šľachtických kúrií a palácov, zabezpečujú sa zrúcaniny historických hradov. Ozajstným skvostom sú staré drevené kostoly, ale nedá sa ľahostajne prejsť ani popri moderných rozhľadniach vyrastajúcich na najnavštevovanejších miestach, alebo sa nepreviezť na v lete aj zime funkčných horských lanovkách. Zvláštne miesto na mape Malopoľska predstavuje Krakov, ktorý niekoľko storočí plnil úlohu hlavného mesta Poľska. Je to mesto s 650-ročnými univerzitnými tradíciami, centrum vedy (vysoké školy tu v súčasnosti vzdelávajú 200-tisíc študentov), sídlo mnohých múzeí a kultúrnych inštitúcií a mesto pápeža Jána Pavla ii. Jadro Starého mesta osadené do pásu zelene tzv. Plant s nezmeneným pôdorysom námestí a ulíc od roku 1257, s dávnou židovskou štvrťou Kazimierz, ako aj s neďalekou, stáročia starou soľnou baňou vo Vieličke – to všetko bolo už v roku 1978 zapísané do prvého Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva unesco. V súčasnosti Malopoľsko obohatilo tento zoznam ešte o soľnú baňu v Bochni a Múzeum soľných baní vo Vieličke, o bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v Osvienčime, o manieristický kláštorný komplex v Kalwarii Zebrzydowskej a o osem unikátnych drevených kostolov v horskej oblasti regiónu – štyri rímskokatolícke (Binarowa, Dębno, Lipnica Murowana, Sękowa) a štyri gréckokatolícke (Powroźnik, Owczary, Kwiatoń, Brunary Wyżne). 
           

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Prehrať Prehrať