Späť

Tvorcovia cintorínov

Tvorcovia cintorínov

Cmentarz nr 51, Rotunda
Do tvorby haličských cintorínov sa zapojilo skoro 40 architektov a sochárov. Medzi nimi boli osobnosti, takého formátu, ako:

Dušan Jurkovič (1886–1947) – slovenský architekt, staviteľ, kultúrny a verejný činiteľ. Zaprojektoval a zrealizoval približne 35 vojenských cintorínov, ktoré sú považované za najkrajšie v celej Haliči. Projektoval nielen nekropole, ale aj prvky, detaily vrátane rôznych verzií drevených náhrobných krížov. Inšpiroval sa regionálnym stavebníctvom, využíval nielen jeho formu ale aj materiály (rád používal drevo). K najzaujímavejším projektom patria cintoríny: č. 46 Beskidek v Koniečnej, č. 51 na vrchu Rotunda pri Regietove a č. 52 v Zdyniu.

Gustav Ludwig (1876–1952) – mníchovský architekt pochádzajúci z Moravy, umelecký riaditeľ limanovského okruhu. Navrhol  rozľahlý cintorín č. 368 na vrchu Jabłoniec pri Limanovej a kaplnku štylizovanú na ľudovú na cintoríne č. 361 v Krasnych-Lasocicach. Bol známy tiež ako tvorca mnohých druhov liatinových bohato zdobených krížov, ktoré sú na väčšine cintorínových okruhoch.

Hans Mayr (1877–?) – nemecký architekt a inžinier stavebníctva, umelecký riaditeľ gorlického okruhu. Navrhol o.i. vojenské cintoríny č. 89 a 90 v Gorliciach, č.66 v Małastove, č. 70 v Owczaroch, č. 79 a 80 v Sękovej. Zaprojektoval tiež slávny vysoký ústredný kríž z trámov s poloblúkovým plechovým  krytím.

Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – všestranne talentovaný sochár, umelecký riaditeľ a hlavný projektant  tarnovského okruhu. Je autorom väčšiny sôch a reliéfov v tomto okruhu, tvoril v dreve a kameni. Podľa jeho návrhov vznikli cintoríny č. 193 v Dąbróvke Szczepanovskej, č.185–187  v Lichwine, č. 191 v Lubczy.

Jan Szczepkowski (1878–1964) – poľský sochár, umelecký riaditeľ lužňanského okruhu. K jeho dielam patria náhrobné pomníky v kvádri uhorských vojakov na cintoríne č. 123 v Łużnej-Pustkach, a celý areál tohto cintorína. Szczepkowski navrhol aj cintorín č. 138 v Bogonioviciach s charakteristickými symbolickými baštami.

Multimédiá

Prehrať Prehrať