Späť

I Kompánia

I Kompánia

Pluton strzelców w Oleandrach
Symbolickým začiatkom poľskej cesty k nezávislosti počas 1.svetovej vojny bolo odpochodovanie  I Kádrovej Kompánie Strzelca z Krakova. Táto prvá, od januárového povstania, poľská vojenská formácia vypochodovala v deň, keď Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku, čiže 6.augusta 1914 z krakovských Oleándrov k neďalekej hranici s Ruskom v Michaloviciach, a odtiaľ do mesta Kielce. Niečo vyše sto členov Strzelca a iných streleckých organizácií z Haliče, vybavených zastaranými rakúskymi puškami, malo v Kongresovom kráľovstve vyvolať protiruské povstanie. Krátko na to za I. kompániou išli ďalšie strelecké oddiely spolu s Piłsudským. Bohužiaľ však jeho plány vyvolať povstanie v Kongresovke neboli reálne – čo spozorovali rakúski velitelia. Požiadali dokonca, aby strelecké oddiely boli zlikvidované a začlenené do rakúsko-uhorskej armády. Zabránili tomu pôsobiace v Haliči politické strany. Vďaka nim už 16.augusta 1914 boli utvorené Poľské légie, ktoré po boku Rakúsko-Uhorska mali bojovať proti Rusku. Piłsudski sa k nim prihlásil so svojimi strelcami a podriadil sa haličskému Hlavnému národnému výboru.

                                                                                                                                           
Prehrať Prehrať