Facebook link

Vojenské oddelenie č. 381 na mestskom cintoríne vo Wieliczke - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kwatera wojenna numer 381 na cmentarzu komunalnym Wieliczka

Vojenské oddelenie č. 381 na mestskom cintoríne vo Wieliczke

Płyta pomnika.
ul. Piłsudskiego, 32-020 Wieliczka Turistický región: Pogórza
Na veľkom mestskom cintoríne je vojenské oddelenie, ktorý tvorí jeden z vojenských cintorínov západnej Haliče.
Zdobí ho okázalý pomník v podobe antického oltára, ktorý je venovaný „Pro Patria Mortuis”, tzn. padlým za vlasť cez 1.svetovú vojnu. Pomník je súčasťou múru, ktorý obklopuje obdĺžnikový pôdorys cintorína. Dokola oddelenia sú umiestnené charakteristické kovové kríže. Celok navrhol Hans Mayr, medzi ktorého diela patria aj návrhy cintorínov v okolí Gorlíc. Boli tu pochovaní 71 rakúsko-uhorskí vojaci z mnohých rôznych jednotiek, 7 nemeckých a 8 ruských vojakov. Na začiatku roku 1914 Wieliczku na istý čas zajali ruské vojská, ktoré odtiaľto zaútočili na pevnosť Krakov. Počas bojov mesto ostreľovalo delostrelectvo, avšak aby nedošlo k zničeniu uhoľnej bane, ktorá sa tu nachádza, delostrelectvo nepoužívalo najťažiše kanóny. Už niekoľko dní po bitke pri Limanovej, Rusi museli Wieliczku opustiť.