Facebook link

Obelisk na hranici rakúskeho a ruského záboru v Michałoviciach - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Obelisk na granicy zaboru austriackiego i rosyjskiego Michałowice

Obelisk na hranici rakúskeho a ruského záboru v Michałoviciach

Obelisk, Michałowice
Michałowice-Komora, 32-091 Michałowice Turistický región: Kraków i okolice
Cez dedinu Michałowice kedysi prechádzala hranica medzi rakúskym a ruským záborom.
V lete 1914 túto hranicu prekročila I. Kádrová kompánia Poľských légií smerujúca na Kielce, cieľom boja o nezávislosť Poľska. V roku 1936 bol v Michałoviciach postavený obelisk s nápisom: „Na tomto mieste na rozkaz veliteľa Józefa Piłsudského, Prvá Kádrová kompánia Poľských légií dňa 6.augusta idúc do boja o česť a slobodu vlasti zbúrala hraničné stĺpy bývalých okupantských štátov“. Takto legionári symbolicky odvrhli stanovené pred vyše 100 rokmi rozdelenie Poľska medzi tri mocnosti. Toto gesto malo podčiarknuť, že cieľ ich bojov je nielen odstrániť okupantské orgány ale zlúčiť poľské územia a získať nezávislosť.