Späť

Architekti veľkej vojny

Architekti veľkej vojny

Przed ck szpitalem
Na bojiskách Prvej svetovej bojovali obyčajní vojaci a velitelia obvykle nižšieho stupňa. Ale o kľúčových pre vojnu ofenzívach, obkľúčeniach a pochodoch rozhodovali maršali a generáli – architekti veľkej vojny.

.

August von Mackensen
(1849–1945) – nemecký poľný maršal. Bol veliteľom počas prelomenia ruského frontu pri Gorliciach v máji 1915. V auguste a septembri 1915 ruské vojská utrpeli pri Brzesciu a Pinsku porážku, vďaka čomu Rusi boli vyhnaní z územia Poľského kráľovstva. Nemeckým vojskám vtedy takisto velil Mackensen.

 
   
Victor Dankl von Kraśnik (1854–1941) – generálplukovník rakúsko-uhorskej armády. V auguste 1914 bol menovaný veliteľom 1. Armády a v Prvej svetovej vojne viedol boje v Haliči. Po vojne pôsobil ako predseda kapituly vyznamenania Márie Terézie.
 
   
Hans von Seeckt (1866–1936) – nemecký dôstojník. V 1914 bol veliteľom III „brandenburského“ armádneho zboru pechoty, ktorý viedol na Paríž, neskôr bol odvelený na východný front. Po skončení veľkej vojny a likvidácii cisárskeho vojska  sa podieľal na tvorení nového apolitického vojska.
 
   
Radko Ruskov Dimitrijev (1859–1918) – generál ruskej armády, pôvodom Bulhar. Vo veľkej vojne bol veliteľom okrem iného 3. a 12. Ruskej armády. V septembri 1918  ho zajali oddiely Červenej gardy a rozstrieľali ho spolu s inými dôstojníkmi cárskej armády v Piatigorsku.
 
   

Aleksiej Aleksiejevič Brusilov (1853–1926) – ruský generál jazdectva. Od začiatku veľkej vojny bol veliteľom 8. Armády, ktorá bojovala v Haliči. V júli 1916 ako veliteľ frontu plánoval a viedol úspešnú ofenzívu  na Volyni (tzv. ofenzíva Brusilova). Od roku 1919 slúžil v Červenej armáde.
 
   
Tadeusz Jordan-Rozwadowski (1866–1928) – Feldmarschalleutnant cisársko-kráľovskej armády, generál Poľského vojska. V roku 1914  velil 12. Brigáde delostrelectva v 12. „krakovskej” pešej divízii. Odohral jednu z kľúčových úloh v bitke pri Gorliciach v máji 1915. Ešte počas 1. svetovej vojny  sa pokúšal utvoriť poľskú armádu. V roku 1918 r. bol menovaný šéfom Generálneho štábu Poľského vojska.

 


Prehrať Prehrať